ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

VNFIBA là một dịch vụ trực tuyến miễn phí của công ty, được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ người dùng tiếp cận dễ dàng với các dịch vụ tài chính cá nhân của ngân hàng cũng như các nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác. Để làm được điều đó, chúng tôi cần thu thập và xử lý một số thông tin cá nhân của bạn. Bằng việc sử dụng dịch vụ miễn phí của VNFIBA, bạn nghiễm nhiên đã đồng ý với các điều khoản về thu thập và sử dụng thông tin cá nhân dưới đây.

Điều 1: Thu thập thông tin

VNFIBA sẽ thu thập địa chỉ IP và các thông tin khác của bạn như: loại trình duyệt, các trang bạn truy cập trong quá trình sử dụng dịch vụ, thông tin về máy tính và thiết bị mạng v.v… nhằm mục đích nâng cao trải nghiệm của bạn với dịch vụ. Bên cạnh đó, cùng với việc đăng ký tài khoản miễn phí tại VNFIBA, bạn đồng ý cung cấp và để chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân sau:

Điều 2: Đặt Cookies

Khi bạn truy cập VNFIBA, chúng tôi (hoặc bên thứ ba được thuê để theo dõi và thống kê hoạt động của website) sẽ đặt một số file dữ liệu nhỏ gọi là cookies lên đĩa cứng hoặc bộ nhớ máy tính của bạn. Một trong số những cookies này có thể tồn tại lâu để thuận tiện cho bạn trong quá trình sử dụng. Chúng tôi sẽ mã hóa các cookies để đảm bảo tính bảo mật. Bạn có thể cấm cookies trên trình duyệt của mình nhưng điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến quá trình sử dụng dịch vụ của VNFIBA.

Điều 3: Lưu trữ & Bảo vệ thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp vật lý và công nghệ nhằm đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân của bạn, cụ thể:

Điều 4: Sử dụng thông tin

VNFIBA chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

Chúng tôi cam kết sẽ không bán, trao đổi hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ một bên thứ ba nào không liên quan tới các mục đích kể trên.

Điều 5: Không đảm bảo và miễn trách nhiệm

Mặc dù chúng tôi cam kết dùng hết các biện pháp và chuẩn mực an ninh trong khả năng có thể để đảm bảo cho sự an toàn thông tin cá nhân của bạn, VNFIBA không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào với việc rò rỉ các thông tin này.

Điều 6: Quyền từ chối dịch vụ

Trong mọi trường hợp, VNFIBA có quyền đơn phương từ chối cung cấp dịch vụ tạm thời hoặc vĩnh viễn với các khách hàng thực hiện hoặc bị nghi vấn có thực hiện một trong các hành vi sau: